Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Fizika képes leírás - Tudomány.tlap.hu
részletek »

Fizika - Tudomány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tudomany.tlap.hu » Fizika
Keresés
Találatok száma - 7 db
A fizika kultúrtörténetéből

A fizika kultúrtörténetéből

1543-ban, halála évében jelenik meg Kopernikusz könyve 'Az égi pályák forgásáról' címmel. Ez a könyv a nyugati kultúra, de nyugodtan állíthatjuk, az egyetemes emberi kultúra egyik 'nagy könyve'. Korszakhatárt jelent: a benne lefektetett gondolatot kopernikuszi fordulatnak szokás nevezni és azóta is minden merészen új elméletre, ha korszakos jelentôségét akarjuk kiemelni, azt mondjuk, kopernikuszi fordulat. De mi is volt a kopernikuszi fordulat? Az, hogy a Földet kimozdította centrális helyzetébôl: többé nem a Föld körül keringenek az égitestek, a bolygók, sôt a Hold, a Nap és a csillagok is, hanem helyére, a középpontba, a Nap kerül és 'minden bizonnyal királyi helyén trónolva, a Nap kormányozza a csillagok ôt körülvevô családját'. A kopernikuszi tanok tudományos és világnézeti jelentôségét azonban csak az olyan drámai eredmények kapcsán ismerte fel a világ, mint amilyen Giordano Bruno máglyahalála 1600-ban, vagy a Galilei-per 1633-ban; a kopernikuszi gondolat kiteljesedése tehát már a 17. századhoz tartozik. Az események itt már felgyorsulnak. A század elején még megégetnek valakit a végtelen világ víziójáért, a század végén pedig mind a fizikai törvények rendszere, mind a matematikai eszköztár készen áll arra, hogy egy Holdra-szállás, vagy akár egy Mars-utazás pályaadatait meghatározhassuk...

Atomfizika lényege

Atomfizika lényege

A honlap részletesen áttekinti az atomfizika lényegét. Az oldalon szereplő tanulmányok egymásra épülnek, ezért ajánlott az elejétől végigolvasni. Az atomok szerkezete: A fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a röntgen-foton burkok. A röntgen-fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a gamma-foton burkok, melyek az atomok fő tömegét adják, vagyis az atomok a részecske a részecskében rendszer szerint épülnek fel Az atomok szerkezete: A fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a röntgen-foton burkok. A röntgen-fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a gamma-foton burkok, melyek az atomok fő tömegét adják, vagyis az atomok a részecske a részecskében rendszer szerint épülnek fel...

Fizika

Fizika

A fizika a legszélesebb értelemben vett természettudomány amelyből több ág vált ki a tudomány fejlődése során. Az oldal a fizika alapfogalmát, a történelmét, a leghíresebb fizikusokat, a fizika érettségi tételgyűjteményeket, a fizika tanszékeket és egyetemeket, az atomfizikát, a csillagászatot, az elektromágnesességet és elektromosságot, a fénytant, a halmazállapot és hőjelenségeket, a mechanikát, a mágnesesség és gravitációt, a relativitáselméletet, a részecskefizikát, továbbá a szupravezetést mutatja be.

Tudomány magazin hírek
Kutatók szerint még nem értük el az emberi élettartam határát
Kutatók szerint még nem értük el az... Demográfusok szerint még nem értük el az emberi élettartam határát, sőt olasz és amerikai tudósok kimutatták, hogy 105 év fölött az elhalálozás kockázata minden évben ugyanakkora. A szakemberek régóta keresik a választ arra, hogy mekkora lehet az ember maximális élettartama. Benjamin Gompertz brit statisztikus már a 19. század elején arra a következtetésre jutott,...
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több mint 40 ezer évvel ezelőtt váltak el egymástól
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több... A Homo sapiens vándorlásait és elterjedését térképezte fel egy új kínai...
A globális felmelegedés miatt jelentősen nő az árvizek kockázata Közép- és Nyugat-Európában
A globális felmelegedés miatt... Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális...
Fizika fogalma

Fizika fogalma

A fizika a legszélesebb értelemben vett természettudomány amelyből több ág vált ki a tudomány fejlődése során. A fizikusok az anyag tulajdonságait és kölcsönhatásait tanulmányozzák az elemi részecskék szintjétől a világegyetem egészéig. A fizikai jelenségeket matematikai modelleken keresztül igyekeznek kvantitatív módon megérteni. A fizika szoros kapcsolatban áll a többi természettudománnyal, kiváltképpen a kémiával a molekulák tudományával. A kémia a fizika sok területéből merít, különösképpen a kvantummechanikából, termodinamikából és elektromágnességből. A fizikusok és kémikusok között széles az egyetértés affelől, hogy a fizika törvényei írják le a legalapvetőbb szinten az összes kémiai kölcsönhatást. Történetesen sok fizikus úgy tartja, hogy a fizika az egyetlen alapvető természettudomány. Érvelésük a következő: minden természettudomány - biológia, kémia, geológia stb. - az anyaggal foglalkozik; minden anyag atomokból áll; a fizika írja le az atomok dinamikáját és belső szerkezetét. Ennek a fizikacentrikus nézetnek a kiterjesztése mély filozófiai következményekhez vezethet. Például ha valaki elfogadja, hogy az emberi agy vezérli az emberi viselkedést, és ha elfogadja, hogy az agy atomokból áll, amiknek a viselkedését a fizika teljes mértékben leírja, akkor érthető módon megkérdőjelezheti, vajon az embernek van-e szabad akarata amivel irányíthatja tetteit...

Fizika világa

Fizika világa

Az oldal az anyagban fellelhető valamennyi fizikával kapcsolatos, az 'átlagember' számára szükséges fizikai ismeretet gyűjti össze, logikusan csoportosítva. Amikor valaki utálattal nyúl fizikakönyvéhez jusson eszébe, hogy a fizika nem csinál mást mint magyarázatot próbál találni olyan 'mindennapi jelenségekre' mint például a szivárvány. Ezek nélkül az ismeretek nélkül biztosan nem jutottunk volna el a Holdra, nem lenne műholdas TV közvetítés, számítógép, mobiltelefon ... Az anyag fizika blokkja négy részből áll: - 'mindennapok fizikája' - fizika a ház körül, a mindennapi életben... - 'Öveges tanár úr fizikája' - Öveges tanár úr 'Érdekes fizika' című könyvének teljes anyaga, illetve 'Sugárözönben élünk' című könyvének egy része (vagyis fizika közérthetően, ahogyan csak Ő tudta elmagyarázni...) - alapfogalmak - a kislexikon részben található (onnan és az egyes címszavak hivatkozásain keresztül is elérhető) fizikával kapcsolatos alap információk, a DR. Szalai Béla által írt fizika zsebkönyv alapján csoportosítva. - Fizika a gyakorlatban - alkalmazott fizika - ez a rész a lexikonban megtalálható 'fizikai alkalmazásokat' sorolja fel (pl. antenna, dízelmotor, vetítő, stb.) (A baloldali tartalomjegyzékben ebben csoportosításban találhatók, a felső rész megkönnyíti a fő témakörökre ugrást.)

Modern fizika

Modern fizika

A modern fizika alaptételeinek részletes leírása. Dr. Paripás Béla előadásai alapján lejegyezték a harmadéves informatikus hallgatók. Tartalomból: 1. A Galilei-féle relativitási elv, éterhipotézis, a Michelson-kísérlet. A speciális relativitás elve. 2. A Lorentz-transzformáció, kinematikai következmények. 3. Relativisztikus dinamika: tömegnövekedés, mozgásegyenlet, tömeg-energia ekvivalencia., a Cockroft-Walton kísérlet. 4. A hőmérsékleti sugárzás. 5. A kvantummechanika néhány egyéb kísérleti előzménye: szilárdtestek fajhője alacsony hőmérsékleten, fotoeffektus, Compton-szórás. 6. Radioaktivitás, a-,b- és g-bomlás, radioaktív bomlástörvény, bomlási sorok. Ionizáló sugárzások dozimetriája. 7. Az atommag felfedezése, a Rutherford-formula, az atommag főbb tulajdonságai. 8. Gázok és gőzök színképe, Bohr-posztulátumok, Franck-Hertz-kísérlet. A H-atom Bohr-modellje. 9. Az anyag hullámtermészete: de Broglie-hipotézis, hullámcsomag, fázis- és csoportsebesség, elektron-interferencia. 10. Határozatlansági reláció, kapcsolat a hullámcsomaggal, mikroszkópos mérés, zérusponti energia, gerjesztett állapot élettartama. 11. A kvantummechanika alapelvei: a hullámfüggvény tulajdonságai, operátorok és fizikai mennyiségek, sajátérték egyenlet, a Heisenberg-féle felcserélési törvények, Schrödinger-féle reprezentáció.

Új fizika

Új fizika

Filozófiai megállapítások: 1. A világmindenség kiterjedése minden irányban végtelen, tehát nagysága a végtelen és nulla felé nem korlátozható. 2. A tér nem objektív valóság, hanem az emberiség által alkotott fogalom, melyet úgy kell megalkotni, hogy a benne létező tömegek helyének sorrendjét semmilyen irányban semmilyen okból megváltoztatni ne lehessen. 3. Az idő nem objektív valóság, hanem ember által alkotott fogalom, melyet úgy kell megalkotni, hogy bármilyen tömegen történő változás sorrendje helytől és távolságtól függően felcserélhető ne legyen, mely egyben az ok és okozat sorrendjét biztosítja. 4. Csak a tömeg (anyag) objektív valóság. Folytonos tömeg (anyag) nincs, tehát minden nagyságú tömeg részecskékbol áll, ebből következően, a kisebb részecskék által áthatolhatatlan nagyobb tömeg sem tudja a felülete által határolt teret kitölteni. Ebből következik, hogy minden részecskének mérete, felülete, térfogata, tömege van, és szintén még kisebb részecskékből áll. A részecskék tömege egyenlő az őt alkotó kisebb részecskék össztömegével. A részecskék részecskéiből alkotott végtelen sor tömege állandó, méretei tartanak a nullához, sűrűségük a végtelenhez! Ez matematikailag összehasonlítható végtelen, de mégis természetfilozófia tárgykörébe tartozik...

Tuti menü