Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Csillagászat képes leírás - Tudomány.tlap.hu
részletek »

Csillagászat - Tudomány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tudomany.tlap.hu » Csillagászat
Keresés
Találatok száma - 13 db
Csillagászat

Csillagászat

Az oldal elsősorban a naprendszert és a tejútrendszert mutatja be, de találhatunk rajta csillagászati híreket, és cikkeket, megtalálhatjuk rajta a leghíresebb csillagászok életrajzát és böngészhetünk az amatőr csillagászati honlapok között is. Ezen felül még számtalan csillagászati fogalom is helyet kapott az oldalon, mint például a szupernovák, a fekete lyukak, a galaxisok, a neutroncsillagok, a törpecsillagok, a meteorok és az üstökösök.

Csillagászat világa

Csillagászat világa

Az égitestek minden típusával, így a bolygókkal, csillagokkal, galaxisokkal, valamint a csillagközi és galaxisközi térrel, illetve a világegyetem egészével foglalkozó tudomány. A klasszikus csillagászatnak azt az ágát, amelyik az égitestek helyzetének pontos mérésével foglalkozik, asztrometriának nevezik. Az első rendszeres vizsgálatokat a babiloniak végezték, első csillagkatalógusaikat Kr. e. 1600 körül készítették. A Kr. e. 9. sz.-tól rendszeres csillagászati feljegyzéseket vezettek. Ugyanekkor Ny-Európa neolit kori népei a Nap és a Hold égi mozgásának vizsgálatára hatalmas kőépítményeket emeltek az angliai Stonehenge-ben és a franciaországi Camacban. A görög filozófusok a Kr. e. 5. sz.-tól kísérletet tettek az első kozmológiai elméletek létrehozására és az öt látható bolygó örökké változó elhelyezkedésének modellezésére. Arisztotelész felfogása nagy hatással volt az őt követő két évezred gondolkozására, még komoly tudományos eredményeket is kétségbe vontak miatta. A modern csillagászat 450 évvel ezelőtt, Kopernikusszal kezdődött, aki a hellenisztikus (ptolemaioszi) világkép megdöntését előkészítve azt állította, hogy a Naprendszer középpontja nem a Föld, hanem a Nap. Newton a 17. sz.-ban írta le a gravitáció elméletét, ettől fogva a bolygók mozgásának kutatása egzakt tudomány lett...

Csillagászati fogalomtár

Csillagászati fogalomtár

Csillagászati földrajzi fogalomtár (segédanyag a földrajz szakos főiskolai hallgatók számára a címszavak ukrán megfelelőivel). Kiadja a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa. A teljes könyv elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján.

Tudomány magazin hírek
Kutatók szerint még nem értük el az emberi élettartam határát
Kutatók szerint még nem értük el az... Demográfusok szerint még nem értük el az emberi élettartam határát, sőt olasz és amerikai tudósok kimutatták, hogy 105 év fölött az elhalálozás kockázata minden évben ugyanakkora. A szakemberek régóta keresik a választ arra, hogy mekkora lehet az ember maximális élettartama. Benjamin Gompertz brit statisztikus már a 19. század elején arra a következtetésre jutott,...
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több mint 40 ezer évvel ezelőtt váltak el egymástól
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több... A Homo sapiens vándorlásait és elterjedését térképezte fel egy új kínai...
A globális felmelegedés miatt jelentősen nő az árvizek kockázata Közép- és Nyugat-Európában
A globális felmelegedés miatt... Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális...
Csillagászati portál

Csillagászati portál

Oldalunk célja, hogy a hazai és külföldi csillagászati oldalak legfrissebb hírei, cikkei egy helyen elérhetők legyenek. Honlapunk ún. RSS technológiával gyűjti össze az ilyen hírszolgáltatást biztosító weboldalak linkjeit.

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak. Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István A teljes könyv elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán. A könyv főbb témakörei: égi mozgások, a naprendszer, a csillagok élete, a világegyetem keletkezése és módszertani segédletek.

Csodálatos világűr

Csodálatos világűr

A világegyetem a legkisebb elemi részecskéktől az űrben keringő hatalmas égitestekig alapvető fizikai és kémiai törvényszerűségek szerint működik. Képek, videók, hírek, fórum és linkek a csillagászat világából.

Hold

Hold

A Hold Földtől való átlagos távolsága 384 402 kilométer. Átmérője 3476 kilométer, ami hozzávetőleg a Földének negyede. Ezzel a Hold a Naprendszer ötödik legnagyobb holdja a Jupiter három holdja, a Ganümédész, a Kallisztó és az Io, valamint a Szaturnusz Titán holdja után. A gyűjtemény a Föld holdját és a Naprendszer más bolygói körül keringő ismertebb holdakat mutatja be. Megismerkedhetünk a hatásival a földre, mint például az árapály jelenséggel, a nap és a holdfogyatkozással. Ezen felül cikkek és érdekességek is olvashatóak a témában.

Nap

Nap

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át. A linkgyűjtemény a Napot, a vele kapcsolatos fogalmakat, a Naprendszert és a Napunk által előidézett jelenséget mutatja be tudományos jelleggel.

Naprendszer

Naprendszer

Általánosságban fogalmazva a Naprendszeren értjük a Napot a körülötte keringő kisebb-nagyobb testek összességével együtt. A Naprendszer alatt azt a tartományt is értjük, amelyben a Nap gravitációs tere dominál. Ez körülbelül 2 fényév sugarú gömb, amelynek határán a Nap vonzása már csak akkora nagyságrendű mint a szomszédos csillagoké...

Hirdetés
Naprendszer

Naprendszer

A Naprendszer a Nap gravitációja által egyben tartott csillagrendszer, egyike a Tejútrendszer sok milliárd naprendszerének, amely a galaxisunk Orion spirálkarjának külső harmadában helyezkedik el. A Naprendszer bolygói a naptól mért távolság szerinti sorrendben: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz. A naprendszer további nagy objektumai a Plutoidák, melyhez a Plútó, a Sedna és az Eris tartozik.

Univerzum

Univerzum

Sem az Univerzumot, sem a Földet semmilyen módon nem befolyásolja az, hogy mi mit gondolunk róla. A célom egyszerű: az Univerzum teljes megértése. A kozmológia jelenlegi elmélete szerint az Univerzum egy gigászi robbanásban született meg. Az idők folyamán felfúvódott mint egy léggömb. Ezt a gömböt a négydimenziós térben kell elképzelni.A gömb felülete a mi háromdimenziós Univerzumunk. Mi ebben az ábrázolásban csak mint kétdimenziós lények vagyunk és a gömb belseje számunkra érzékelhetetlen, hiszen a gömb felületén élünk, ezt érzékeljük mi háromdimenziós térként. A robbanás a gömb középpontjában történt 14 milliárd évvel ezelőtt. Az Univerzum négydimenziós terét szférikus térnek nevezik, aminek mi csak a háromdimenziós vetületét érzékeljük, ezért lehetetlen megjelölni a világunkban az ősrobbanás pontját.(Megjegyzés: a robbanás kifejezés félreértésekre vezethet, mert nem egy már meglévő térben történt a robbanás - ahogyan mi a robbanást a tapasztalataink alapján gondoljuk - hanem maga a tér tágult robbanásszerűen, ahol a táguló téren kívül nincs semmi, amiben tágulhatna, azaz önmagában tágult.) Ebben az elképzelésben az Univerzum mérete véges, hiszen egy gömbnek a felületét egy véges számmal meg lehet adni, de egyben határtalan is, hiszen nincsen pereme. Bármeddig lehetne egy irányban menni, sohasem érnénk a végére.

Űr-kutatás

Űr-kutatás

Az űrkutatás a földi légkörön túli környezetnek a világűrbe juttatott eszközökkel történő kutatásával foglalkozó tudomány. A tágabb értelmű űrtanhoz tartozik még a világűr hasznosításának tudománya is. Hasonló értelmű szó az asztronautika és a kozmonautika. A linkgyűjtemény az űrkutatás, az űreszközök, az űrrepülés, az űrhajó, az űrállomás és a naprendszer alapfogalmait mutatja be, továbbá érdekes hírek és cikkek is olvashatók az űrkutatással kapcsolatban.

Világegyetem

Világegyetem

Nézz fel az égboltra. Minden, amit látsz, a legfényesebb csillagtól a leghalványabb galaxisig ugyanannak a világegyetemnek a része. A világegyetemben több mint tizenöt-milliárd fényév távolságra lévő dolgokat is láthatunk. Egy fényév az a távolság, amit a fény tesz meg egy év alatt - több mint 9.4 billió (9,400,000,000,000) kilométer! Ez annyit tesz, hogy több mint 142,000,000,000,000,000,000,000 km távol lévő objektumokat is látunk! A világegyetem tehát hatalmas hely. A táguló világegyetem: Valójában a világegyetem folyamatosan nő. A csillagászok úgy gondolják, az univerzum tágulóban van - a világegyetem minden pontja egyre távolodik a többitől az idő múlásával. Nem arról van szó, hogy a csillagok vagy a galaxisok nagyobbá válnának, hanem az egyes objektumok közötti tér az, ami kitágul. Ha a világegyetem tágul, akkor valamikor a múltban egyetlen pontból kellett indulnia. Ezt a pontot hívják a csillagászok a "nagy bummnak" - az univerzum kezdetének pillanatát, amikor egyetlen forró pontba tömörült az egész világ. A jobb oldalon látható animáció vázlatosan mutatja, hogyan is nézhetett ki a világegyetem kezdete: ahogy tágul a világ, lehűl...

Tuti menü