Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Tudomány linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Tudomány képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: tudomany.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 151 db
A biológia tudománya

A biológia tudománya

A mai ismereteink szerint a világegyetem folyamatosan változik, zajlik az evolúció. A változásokat - jellegük szerint - különböző típusokba sorolhatjuk. Beszélhetünk fizikai, kémiai, biológiai és társadalmi változásokról (mozgásformákról), az adott terület evolúciójáról. A változásokat a fizika, a kémia, a biológia tudománya, illetve a társadalomtudományok (történelem, szociológia stb.) vizsgálja. Céljuk az adott terület törvényszerűségeinek a felderítése. E tudományok szükségszerűen összefüggnek, kölcsönösen feltételezik, és egyben kiegészítik egymást. Evolúció, fejlődés: az anyag folyamatos változása. Biológiai evolúció: az élővilág folyamatos változása. A biológia (biosz = élet; logosz = tudomány [görög]) az élőlényekkel foglalkozó természettudomány. Vizsgálja az élet keletkezésének lehetőségét, az élet megjelenési formáit, azok működését, az élő és élettelen közötti különbséget és kapcsolatot...

A fizika kultúrtörténetéből

A fizika kultúrtörténetéből

1543-ban, halála évében jelenik meg Kopernikusz könyve 'Az égi pályák forgásáról' címmel. Ez a könyv a nyugati kultúra, de nyugodtan állíthatjuk, az egyetemes emberi kultúra egyik 'nagy könyve'. Korszakhatárt jelent: a benne lefektetett gondolatot kopernikuszi fordulatnak szokás nevezni és azóta is minden merészen új elméletre, ha korszakos jelentôségét akarjuk kiemelni, azt mondjuk, kopernikuszi fordulat. De mi is volt a kopernikuszi fordulat? Az, hogy a Földet kimozdította centrális helyzetébôl: többé nem a Föld körül keringenek az égitestek, a bolygók, sôt a Hold, a Nap és a csillagok is, hanem helyére, a középpontba, a Nap kerül és 'minden bizonnyal királyi helyén trónolva, a Nap kormányozza a csillagok ôt körülvevô családját'. A kopernikuszi tanok tudományos és világnézeti jelentôségét azonban csak az olyan drámai eredmények kapcsán ismerte fel a világ, mint amilyen Giordano Bruno máglyahalála 1600-ban, vagy a Galilei-per 1633-ban; a kopernikuszi gondolat kiteljesedése tehát már a 17. századhoz tartozik. Az események itt már felgyorsulnak. A század elején még megégetnek valakit a végtelen világ víziójáért, a század végén pedig mind a fizikai törvények rendszere, mind a matematikai eszköztár készen áll arra, hogy egy Holdra-szállás, vagy akár egy Mars-utazás pályaadatait meghatározhassuk...

A tudomány elveszett 1000 éve

A tudomány elveszett 1000 éve

Ez a cikk érdekes és hasznos lehet minden természettudományt tanító tanár számára, bármilyen korú tanulókkal is foglalkozik. A természettudomány órákon kevés szó esik a tudománytörténetről (legalábbis Nagy-Britanniában) és a legtöbb tanár keveset tud erről a témakörről. Ebből a cikkből a tanárok eddig számukra is ismeretlen tudósok munkásságával is megismerkedhetnek.

Tudomány magazin hírek
Kutatók szerint még nem értük el az emberi élettartam határát
Kutatók szerint még nem értük el az... Demográfusok szerint még nem értük el az emberi élettartam határát, sőt olasz és amerikai tudósok kimutatták, hogy 105 év fölött az elhalálozás kockázata minden évben ugyanakkora. A szakemberek régóta keresik a választ arra, hogy mekkora lehet az ember maximális élettartama. Benjamin Gompertz brit statisztikus már a 19. század elején arra a következtetésre jutott,...
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több mint 40 ezer évvel ezelőtt váltak el egymástól
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több... A Homo sapiens vándorlásait és elterjedését térképezte fel egy új kínai...
A globális felmelegedés miatt jelentősen nő az árvizek kockázata Közép- és Nyugat-Európában
A globális felmelegedés miatt... Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális...
Albert Einstein

Albert Einstein

Albert Einstein 1879. március 14-én egy zsidó kisvállalkozó fiaként látta meg a navilágot Ulmban, ahonnan egy év múlva a család Münchenbe költözött. Tizenöt évesen, hogy megússza a kötelező katonai szolgálatot, abbahagyta az iskolát és Olaszországba utazott. Pár évvel később a svájci Aarauban leérettségizett és kezdte meg tanulmányait a zürichi egyetem matematika és fizika szakán. Ám itt sem bírta sokáig, 1900-ban félbehagyta diplomavizsgáit, hogy teljes egészében saját tudományának szentelhesse életét. Eközben persze a fiatalember szerelmes lett, 1903-ban elvette feleségül Mileva Maricot, aki három gyermekkel is megajándékozta. A tudósok szerint minden nagy koponya életében van egy úgynevezett csodaév, ez Albert Einstein életében 1905 volt. Ekkor alkotta meg elméletét, amelyért később Nobel-díjjal is jutalmazták. 1919-ben elvált feleségétől, hogy három évvel később elvehesse unokatestvérét, Elsa Löwenthal-Einsteint. Albert Einstein Hitler hatalomra kerülésekor azonnal emigrált az Amerikai Egyesült Államokba, ahol természetesen tárt karokkal fogadták.1955. április 18-án Princetonban halt meg...

Angolszász és metrikus (SI) mértékegységek átváltása

Angolszász és metrikus (SI) mértékegységek átváltása

Általános angolszász - metrikus (SI) mértékegység táblázata, ami a sportlövészetet szókincsét teljes mértékben lefedni törekvő mértékegységek átváltásának gyűjteménye ABC sorrendben.Többek között: mérföld, col, yard, foot, caliber, gallon, pint, cup, quarter, stone, pound, ounce, scruple, grain, degree Fahrenheit, Minute of Angle

Atomfizika lényege

Atomfizika lényege

A honlap részletesen áttekinti az atomfizika lényegét. Az oldalon szereplő tanulmányok egymásra épülnek, ezért ajánlott az elejétől végigolvasni. Az atomok szerkezete: A fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a röntgen-foton burkok. A röntgen-fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a gamma-foton burkok, melyek az atomok fő tömegét adják, vagyis az atomok a részecske a részecskében rendszer szerint épülnek fel Az atomok szerkezete: A fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a röntgen-foton burkok. A röntgen-fotonokból álló burkok belsejében foglalnak helyet a gamma-foton burkok, melyek az atomok fő tömegét adják, vagyis az atomok a részecske a részecskében rendszer szerint épülnek fel...

Babes-Bolyai Tudományegyetem

Babes-Bolyai Tudományegyetem

A BBTE, amely felsőoktatási közintézmény, küldetéseként fogalmazza meg egyes speciális kulturális összetevők helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi közösségben való terjesztését és támogatását. Jelen kontextusban ezek az összetevők a következőek: - cselekvő, a szisztematikus és újító megismerésre alapozott kultúra (tudományos és technológiai kompetencia, szervezési kompetencia és állampolgári kompetencia); - a folyamatos és innovatív tanulás kultúrája; - multikulturalitás, interkulturális és felekezetközi párbeszéd, a személyes és lelki fejlődés kultúrája; - a tevékeny és résztvevő attitűd kultúrája; - a személyés morális fejlődés kultúrája; - a kulturális sokszínűség integrálásának és a globalizációhoz való felzárkózásnak a kultúrája.

Biológia

Biológia

Ez a gyűjtemény általánosságban ismerteti a biológia tudományágait. Minden tudományágról bemutatok linkeket, melyek megpróbálják ismertetni az adott témát. Néhány állat- és növénytörzset is bemutatok, hiszen ezek adják a biológia oktatás alapját.

Biológia (Sulinet)

Biológia (Sulinet)

A biológia ágainak részletes bemutatása: állattan, élettan, növénytan, környezetvédelem, sejttan, evolúció, genetika, ökológia, módszertan, természetvédelem, tudománytörténet stb. Továbbá számtalan érdekes cikk is olvasható az oldalon a témáról.

Hirdetés
Biológia fogalma

Biológia fogalma

A biológia a természettudomány egyik ága, mely az élőlények eredetének, leszármazási kapcsolatainak, testfelépítésesének, működésének, és a környezettel való kapcsolatának megismerésével foglalkozik. A biológusok az élet legkülönbözőbb szerveződési szintjeit (például gének, sejtek, soksejtű egyedek, populációk, fajok, társulások, bioszféra) tanulmányozzák. A biológia szót először Michael Christoph Hanov német filozófus használta 1766-ban egyik könyve címében. A mai értelemben egymástól függetlenül vezette be Karl Friedrich Burdach 1800-ban, Gottfried Reinhold Treviranus 1802-ben és Jean Baptiste Antoine Pierre Monet, Lamarck lovagja szintén 1802-ben. Treviranus könyve (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur) már címével jelzi a mai értelmét. A biológusok az élet legkülönbözőbb területeit tanulmányozzák. A minden élőlényben közös tulajdonságokat vizsgáló, összehasonlító jellegű nagy tudományágakat az általános biológia (vagy biologia generalis, probiológia) néven szokás összefoglalni (például evolúcióbiológia, genetika, ökológia, etológia); az egyes konkrét, ma is élő élőlénytípusokat vizsgáló biológiai tudományágakat pedig biontológia vagy biologia universalis néven (például zoológia, entomológia, antropológia, botanika, anatómia, virológia stb.)...

Biológiai tudományok

Biológiai tudományok

Azokat a tudományágakat, amelyek az élő természettel foglalkoznak, biológiai tudományoknak nevezzük. Az általános biológia az élő természet fejlődéstörvényeit foglalja össze. Ezeket három fő tudományágra és az ezeket kiegészítő tudományágakra oszthatjuk: - A növénytan (botanika): a növények rendszerezésével, növekedésével, fejlődésével, szaporodásával és a növényeknek az állatok, illetve az emberek életfenntartásában játszott szerepével foglalkozik. - Az állattan (Zoológia): a törzsfejlődést ezen belül az egyed fejlődésével foglalkozik. Tanulmányozza az élővilág kialakulását az egysejtűektől, a magasabb szervezettségű élőlényeken át, az emlősállatokon keresztül, az emberig. - Az embertan (antropológia): foglalkozik az ember élettani működésével, szervezeti felépítésével, anyagcseréjével. Továbbá: - Biofizika (Az életjelenségek fizikai oldalát vizsgáló tudományág, amely az életjelenségeket kísérő bioelektomos jelenségek, az élő szervezet energiagazdálkodása, a mozgás, az ingerlékenység, az érzékelés, a testnedvek keringésének stb. fizikai vonatkozásával foglalkozik.) - Biokémia (életvegytan) Az élő anyag kémiai szerkezetét és a benne végbemenő kémiai változásokat vizsgálja, abból a célból, hogy megállapítsa, az életjelenségek összefüggéseit az élő anyag tulajdonságaival és törvényszerűségeivel...

Csillagászat

Csillagászat

Az oldal elsősorban a naprendszert és a tejútrendszert mutatja be, de találhatunk rajta csillagászati híreket, és cikkeket, megtalálhatjuk rajta a leghíresebb csillagászok életrajzát és böngészhetünk az amatőr csillagászati honlapok között is. Ezen felül még számtalan csillagászati fogalom is helyet kapott az oldalon, mint például a szupernovák, a fekete lyukak, a galaxisok, a neutroncsillagok, a törpecsillagok, a meteorok és az üstökösök.

Csillagászat világa

Csillagászat világa

Az égitestek minden típusával, így a bolygókkal, csillagokkal, galaxisokkal, valamint a csillagközi és galaxisközi térrel, illetve a világegyetem egészével foglalkozó tudomány. A klasszikus csillagászatnak azt az ágát, amelyik az égitestek helyzetének pontos mérésével foglalkozik, asztrometriának nevezik. Az első rendszeres vizsgálatokat a babiloniak végezték, első csillagkatalógusaikat Kr. e. 1600 körül készítették. A Kr. e. 9. sz.-tól rendszeres csillagászati feljegyzéseket vezettek. Ugyanekkor Ny-Európa neolit kori népei a Nap és a Hold égi mozgásának vizsgálatára hatalmas kőépítményeket emeltek az angliai Stonehenge-ben és a franciaországi Camacban. A görög filozófusok a Kr. e. 5. sz.-tól kísérletet tettek az első kozmológiai elméletek létrehozására és az öt látható bolygó örökké változó elhelyezkedésének modellezésére. Arisztotelész felfogása nagy hatással volt az őt követő két évezred gondolkozására, még komoly tudományos eredményeket is kétségbe vontak miatta. A modern csillagászat 450 évvel ezelőtt, Kopernikusszal kezdődött, aki a hellenisztikus (ptolemaioszi) világkép megdöntését előkészítve azt állította, hogy a Naprendszer középpontja nem a Föld, hanem a Nap. Newton a 17. sz.-ban írta le a gravitáció elméletét, ettől fogva a bolygók mozgásának kutatása egzakt tudomány lett...

Csillagászati fogalomtár

Csillagászati fogalomtár

Csillagászati földrajzi fogalomtár (segédanyag a földrajz szakos főiskolai hallgatók számára a címszavak ukrán megfelelőivel). Kiadja a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa. A teljes könyv elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján.

Csillagászati portál

Csillagászati portál

Oldalunk célja, hogy a hazai és külföldi csillagászati oldalak legfrissebb hírei, cikkei egy helyen elérhetők legyenek. Honlapunk ún. RSS technológiával gyűjti össze az ilyen hírszolgáltatást biztosító weboldalak linkjeit.

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak. Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István A teljes könyv elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán. A könyv főbb témakörei: égi mozgások, a naprendszer, a csillagok élete, a világegyetem keletkezése és módszertani segédletek.

Csodálatos világűr

Csodálatos világűr

A világegyetem a legkisebb elemi részecskéktől az űrben keringő hatalmas égitestekig alapvető fizikai és kémiai törvényszerűségek szerint működik. Képek, videók, hírek, fórum és linkek a csillagászat világából.

Tuti menü