Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Külföldi tudósok képes leírás - Tudomány.tlap.hu
részletek »

Külföldi tudósok - Tudomány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tudomany.tlap.hu » Külföldi tudósok
Keresés
Találatok száma - 7 db
Albert Einstein

Albert Einstein

Albert Einstein 1879. március 14-én egy zsidó kisvállalkozó fiaként látta meg a navilágot Ulmban, ahonnan egy év múlva a család Münchenbe költözött. Tizenöt évesen, hogy megússza a kötelező katonai szolgálatot, abbahagyta az iskolát és Olaszországba utazott. Pár évvel később a svájci Aarauban leérettségizett és kezdte meg tanulmányait a zürichi egyetem matematika és fizika szakán. Ám itt sem bírta sokáig, 1900-ban félbehagyta diplomavizsgáit, hogy teljes egészében saját tudományának szentelhesse életét. Eközben persze a fiatalember szerelmes lett, 1903-ban elvette feleségül Mileva Maricot, aki három gyermekkel is megajándékozta. A tudósok szerint minden nagy koponya életében van egy úgynevezett csodaév, ez Albert Einstein életében 1905 volt. Ekkor alkotta meg elméletét, amelyért később Nobel-díjjal is jutalmazták. 1919-ben elvált feleségétől, hogy három évvel később elvehesse unokatestvérét, Elsa Löwenthal-Einsteint. Albert Einstein Hitler hatalomra kerülésekor azonnal emigrált az Amerikai Egyesült Államokba, ahol természetesen tárt karokkal fogadták.1955. április 18-án Princetonban halt meg...

Dmitrij Ivanovics Mengyelejev

Dmitrij Ivanovics Mengyelejev

Dmitrij Ivanovics Mengyelejev (oroszul: l 0; k 4; l 3;; Tobolszk, 1834. január 27./február 8. - Szentpétervár, 1907. január 20./február 2.) orosz kémikus, a periódusos rendszer megalkotója. A 101-es rendszámú kémiai elem, a Mendelévium (Md) és a Holdon található Mengyelejev-kráter róla kapta a nevét. 1834. február 8-án született Tobolszkban a helyi gimnázium igazgatójának tizenhetedik, (és tizenharmadik életben maradt) gyermekeként. Nagyapja vitte az első nyomdagépet Szibériába, és ő adta ott ki az első újságot. Apját szembaja fiatalon nyugdíjba kényszerítette, a család megélhetését ettől kezdve az anyja által alapított üveggyár biztosította. Mengyelejev is dolgozott itt, s első kémialeckéit egy száműzött politikai fogolytól kapta. Tizenhárom éves volt, amikor apja meghalt, a gyár leégett, az elszegényedett család Moszkvába költözött. Itt nem sikerült egyetemre bejutnia, végül Szentpéterváron végezte el a tanárképző főiskolát. Diplomájának megszerzése után tüdőbajt fedeztek fel nála, ezért az orvosok tanácsára a Krím-félszigeten helyezkedett el. 1856-ban gyógyultan tért vissza a fővárosba, ahol fizikai-kémiai értekezésével magiszteri címet szerzett, majd egy év múlva egyetemi oktató lett. 1859-ben állami ösztöndíjjal két évre Heidelbergbe küldték, itt Bunsennel dolgozott, a molekulák kohézióját és a spektroszkópot tanulmányozta...

Galileo Galilei

Galileo Galilei

Négyszáz esztendővel ezelőtt egy itáliai tudós, Galileo Galilei volt az első, aki saját készítésű távcsövét az égboltra irányította. Megfigyelései alapjaiban rengették meg az egyház által hirdetett földközéppontú világképet. Itt olvashatod tovább, és megfejtheted a hírlevél kérdéseit. A geocentrikus felfogás középpontját az a feltételezés képezte, hogy a mozdulatlan Föld a mindenség közepén helyezkedik el, a többi égitest pedig körülötte forog! Galilei korszakváltó csillagászati és fizikai felismerései kiváltották kortársai irigységét. Sokan az akkori katolikus egyház vezetői mögé bújva támadták a zseniális tudós új eszméit. Az Inkvizíció Galileit tudományos tanai visszavonására kényszerítette, és házi őrizetbe helyezte. Galilei emberi kiállása példaértékű a mai kor embere számára is. Galileo Galilei 1564. február 15-én, Pisában született. Édesapja a kor másként gondolkodói közé tartozott. Nem fogadta el a betokosodott és a katolikus egyház által hirdetett arisztotelészi megállapításokat. (Arisztotelész görög filozófus 2000 évvel korábban számos, a maga idejében korszerű szellemiségű tudományos felismerést tett. Két évezreddel későbbre már jelentősen bővültek a tudományos ismeretek, és ellentmondtak az ókori megállapításoknak.) Galilei apja magatartását követte. Következetesen fellépett a dogmatikus gondolkodásmód ellen...

Tudomány magazin hírek
Kutatók szerint még nem értük el az emberi élettartam határát
Kutatók szerint még nem értük el az... Demográfusok szerint még nem értük el az emberi élettartam határát, sőt olasz és amerikai tudósok kimutatták, hogy 105 év fölött az elhalálozás kockázata minden évben ugyanakkora. A szakemberek régóta keresik a választ arra, hogy mekkora lehet az ember maximális élettartama. Benjamin Gompertz brit statisztikus már a 19. század elején arra a következtetésre jutott,...
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több mint 40 ezer évvel ezelőtt váltak el egymástól
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több... A Homo sapiens vándorlásait és elterjedését térképezte fel egy új kínai...
A globális felmelegedés miatt jelentősen nő az árvizek kockázata Közép- és Nyugat-Európában
A globális felmelegedés miatt... Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális...
Isaac Newton

Isaac Newton

Angol fizikus és matematikus, a XVII. századi tudományos forradalom kiemelkedő alakja. Felfedezte, hogy a fehér fény összetett; ezzel a színek jelenségét beépítette a fény tudományába és lefektette a modern fizikai optika alapjait. Három mozgástörvénye vezetett el az általános tömegvonzás törvényének megfogalmazásához. Newton dolgozta ki először a differenciál- és integrálszámítás alapjait. 1687-ben publikált műve, a Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (A természetfilozófia matematikai alapjai) a modern tudomány történetének egyik legfontosabb alkotása. Egy kisbirtokos egyetlen fia volt. Apja még a gyermek születése előtt meghalt. Anyja két év múlva ismét férjhez ment, és elköltözött. Newton kilenc évig, a második férj haláláig alig látta anyját. Mostohaapját gyűlölte. Az a rendkívül erős szorongás, amellyel munkáit nyilvánosságra hozta, és azaz esztelen hevesség, amellyel a műveit védelmezte, gyermekkorára vezethető vissza. A másodszor megözvegyült anya azt akarta, hogy Newton az időközben jócskán megnövekedett birtokon gazdálkodjon. Hamar kiderült azonban az ötlet képtelensége, és Newton visszakerült a granthami középiskolába, 1661-ben pedig a cambridge-i Trinity College hallgatója lett. Ekkorra a ma tudományos forradalomként számon tartott mozgalom jelentős eredményeket ért el...

James Watt

James Watt

A Glosgow melleti Greenockon-Clyde-on született, 1736. január 19-én. melletti Iskoláit magántanulóként végezte betegeskedése miatt. Aztán hajóács apja mellett dolgozott, majd Londonban kitanulta a műszerész szakmát (1755-57). Állást kapott a glasgowi egyetemen, mint a műszerész-műhely vezetője. A matematikai, optikai műszerek javítása közben elméletileg is képezte magát. 1763-ban egy Newcomen-tűzgép modelljét kellett bemutatási célra üzemképessé tenni. Ez egy életre eldöntötte sorsát, mert tökéletesebb gőzgépet akart építeni. Ez azonban csak jóval később, 1785-ben sikerült neki. A több mint két évtizednyi idő hősies, megszállott munkával telt el. Állásváltoztatásokkal és nélkülözésekkel, kezdve a vízgőz fizikai tulajdonságainak mérésétől, a teljesítmény LE-egységének bevezetéséig. A gőzgép elemeinek méretezésén, a sokszorosító géprajz, a logarléc, a tolómérce meghonosításán, a szabadalmi perek sokaságán, az első Watt-gőzgép találmányán...

Johannes Kepler

Johannes Kepler

...ha a lutheránus hívek fellapozzák a 2001-es kiadású Evangélikus énekeskönyv-et, egy bizonyos Kepler Jánostól származó imádságot is olvashatnak Hála és dicséret Isten teremtett világáért címmel: Istenem, hatalmasak műveid, csodálattal szemléli mindenki, aki szeretettel tekint rájuk. Köszönöm, Teremtőm és Uram, hogy annyi örömöt adtál teremtésedben. Köszönöm, hogy kezed munkája oly elragadó. Ha mondtam volna valami hozzád nem méltót, vagy ha a magam dicsőségét kerestem volna, bocsásd meg nekem kegyelmesen. Mivel a név mellett ott a születési és halálozási dátum is, a figyelmes olvasók könnyedén megállapíthatják, hogy Kepler János nem más, mint az 1571 és 1630 között élt német csillagász, fizikus, matematikus Johannes Kepler - minden idők egyik legnagyobb asztronómusa. Kepler életéről és munkásságáról megszámlálhatatlanul sok könyv és újságcikk jelent meg magyar nyelven is. Rövid írásunkban a bevezetőben olvasott ösvényen továbbhaladva, távirati stílusban megpróbáljuk összefoglalni a kiváló csillagász életének fontosabb egyházi és vallási kapcsolódási pontjait - melyek közül néhány magyar vonatkozással is bír. Az időutazást külön érdekessé teszi az a tény, hogy az asztronómus pályája a ma már békésen együttmunkálkodó, akkoriban azonban keresztény világ erőit egymásnak feszítő reformáció és ellenreformáció, illetve harmincéves háború korszakában zajlott...

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison

Samuel Edison és Nacy Elliot gyermekeként, 1847. Február 11-én született az Amerikai Egyesült Államok Ohio államában, Milanóban. Szülővárosa, mivel a vasúti pálya áthaladását megakadályozta, teljesen visszafejlődött. 1845-ben a család átköltözött a Michigan állambeli Port Huronba. A gyermek Edison súlyos skarlát következtében halláskárosult lett, nem tudott beilleszkedni az iskolába, ahonnan három hónap múlva kimaradt. Édesanyja tanította. Sokat olvasott, 12 évesen a Port Huron és Detroit között közlekedő vonaton újságot, könyvet, édességet árult, és Weekly Herald címmel saját újságot szerkesztett. 1863-ban Port Huronban távírász lett. 1868-ban állást vállalt Bostonban a Western Unión Telegraph Companynél. Első szabadalmát 1869. Június 1-jén egy szavazatszámlálóra jelentette be. 1870-től New Yorkban tőzsdei távírászként dolgozott. 1871-ben üzemet alapított a New Jersey-béli Newyorkban, és feleségül vette az üzemben dolgozó Mary Stilwellt. Ebben az időben a duplex és kvadruplex távírórendszereken dolgozott, és szabadalmaztatta az elektromos tollat. 1876-ban a New Jersey-béli Menlo Parkban új laboratóriumot hozott létre. Bell találmánya, a telefon felkeltette érdeklődését, foglalkozni kezdett vele. Így találta fel a szénmikrofont, és indukciós tekercset alkalmazott. Saját telefonját 1879-ben mutatta be. A fonográf szabadalmának elfogadását 1877. December 24-én kérte...

Tuti menü