Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Magyar tudósok képes leírás - Tudomány.tlap.hu
részletek »

Magyar tudósok - Tudomány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tudomany.tlap.hu » Magyar tudósok
Keresés
Találatok száma - 11 db
Eötvös Loránd

Eötvös Loránd

Eötvös Loránd 1848. július 27-én, a magyar forradalom és szabadságharc évében született Budán. Atyja, Báró Eötvös József, elszegényedett arisztokrata család sarja, aki mint író és nagytekintélyű politikus a reformmozgalom egyik irányítója és élharcosa volt. Eötvös Loránd középiskolai tanulmányait, részben magántanulóként, a piaristák pesti gimnáziumában végzi, ahol 1865-ben érettségizik. Továbbtanulási célként érettségi bizonyítványában jogi tanulmányok vannak feltüntetve, mert a kor szelleme úgy kívánta, hogy egy arisztokrata származású ifjú, ha tanulni kíván, akkor jogász legyen. Eötvöst azonban nem kötik le jogi tanulmányai és ezért mindig szakít időt magának, hogy természettudományi előadásokra is eljárjon. Ennek ellenére befejezi jogi tanulmányait, de továbbra is leghőbb vágya, hogy "külföldi egyetemen, jó tanárok vezetése alatt" ismerkedhessék meg a természet világával és az abban ható erők játékával. 1867-ben atyai jóváhagyással véglegesen a természettudományok mellett dönt és Heidelbergbe utazik, ahol az egyetemen Kirchhoff, Bunsen és Helmholtz tanítványa. Elsősorban fizikát, matematikát és kémiát tanul, majd egy félévet a königsbergi egyetemen tölt, de az ottani előadásokat túlságosan elvontnak tartva visszatér Heidelbergbe...

Galamb József

Galamb József

Makón született, tanulmányait Budapesten végezte, a mai Bánki Donát Műszaki Főiskola jogelődjénél. Gépészmérnöki diplomája megszerzése után rövid ideig a diósgyőri Vasgyárban dolgozott műszaki rajzolóként, majd a Magyar Automobil Rt.-nél, ahol egy németországi tanulmányutat nyert. 1903-ban több német városban járt, mindenütt szakmunkásként dolgozott. Ekkor hallott az 1904-es amerikai autó világkiállításról, ezért megtakarított pénzén októberben hajón elutazott Amerikába. A Westinghouse Műveknél szerszámkészítőként helyezkedett el. Az akkor alig kétéves Ford Motor Company kötelékébe 1905 decemberében került, mint tervező. Az N-modell hűtőrendszerének áttervezése után a gyár főkonstruktőre lett, s a híres T-modell sok fontos alkatrészét ő tervezte. 1915-től a Fordson-traktor tervein dolgozott. 1921-ben ösztöndíjat alapított olyan makói, szegény sorsú diákoknak, akik felső ipari iskolában kívántak tanulni. Az első világháború alatt hadigépek szerkesztésével foglalkozott, pl. tengeralattjáró-keresővel. Több alkalommal ellátogatott Magyarországra, s előadásokat tartott a Magyar Mérnök és Építész Egyletben. A második világháború idején Ford ötletére hathengeres kiskocsit tervezett, amely 1942-ben készült el. Orvosai tanácsára 1944-ben visszavonult az aktív munkától...

Ganz Ábrahám

Ganz Ábrahám

A svájci Unter-Embrach városkában született. Kitanulta az ácsmesterséget, majd öntőinas lett. Az iparosok akkoriban szokásos vándorútja során 1841-ben érkezett Pestre. A Széchenyi által kezdeményezett gőzmalom építésénél szerelőként dolgozott. 1844-ben már önálló öntödéje volt Budán, amely gyorsan jelentős üzemmé fejlődött. Kidolgozta a vasúti kocsik kerekeinek kéreg-öntésű gyártását, ennek tökéletesítésére több találmányt nyújtott be. Ebből az üzemből alakult az a vállalat-együttes, amely a gépipar, a járműipar, a villamosipar számos területén működve világhírű találmányokkal, műszaki megoldásokkal jelentkezett. Az 1848-as szabadságharc idején ágyúkat és golyókat öntött. A szabadságharc bukása után az angol Burn kéregöntési találmányát próbálta a vagonkerék gyártására alkal-massá tenni. Kísérleteket folytatott, majd találmányát 1855-ben szabadalmaztatta. Sikereit ennek köszönhette. 1865-ben a császár személyesen fejezte ki legmagasabb elismerését. Két évvel később ünnepelték a százezredik kéregöntésű kerék gyártását, három héttel az ünnepség után Ganz tragikus körülmények között meghalt. Életében sokat fordított szociális célokra, üzemében Magyarországon akkor egyedülálló nyugdíjas és betegpénztárt létesített...

Tudomány magazin hírek
Kutatók szerint még nem értük el az emberi élettartam határát
Kutatók szerint még nem értük el az... Demográfusok szerint még nem értük el az emberi élettartam határát, sőt olasz és amerikai tudósok kimutatták, hogy 105 év fölött az elhalálozás kockázata minden évben ugyanakkora. A szakemberek régóta keresik a választ arra, hogy mekkora lehet az ember maximális élettartama. Benjamin Gompertz brit statisztikus már a 19. század elején arra a következtetésre jutott,...
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több mint 40 ezer évvel ezelőtt váltak el egymástól
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több... A Homo sapiens vándorlásait és elterjedését térképezte fel egy új kínai...
A globális felmelegedés miatt jelentősen nő az árvizek kockázata Közép- és Nyugat-Európában
A globális felmelegedés miatt... Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális...
Jendrassik György

Jendrassik György

Középiskoláit Budapesten a VIII. kerületi Horánszky utcai reálgimnáziumban - a mai Vörösmarty Mihály Gimnáziumban - végezte. A matematika és fizika iránt különös érdeklődést mutatott, hatodikos korában már tudott integrálni és differenciálni, és 1916-ban megnyerte a Mathematikai és Physikai Társulat fizikaversenyét. Ugyanebben az évben - egyúttal érettségije évében - behívták katonának. Egészségi okokból azonban hamar elbocsátották a katonai szolgálatból, így még ez év őszén megkezdhette tanulmányait a budapesti Magyar Kir. József Műegyetem gépészmérnöki szakán. Külső csatoló Az 1919-20-as tanévben a Műegyetem ajánlására és az illetékes minisztérium egyetemi ügyosztálya vezetőjének, Kármán Tódornak az engedélyével, ösztöndíjasként a berlin-charlottenburgi műegyetem Külső csatoló előadásait hallgathatta. Berlinben alkalma nyílt a Physikalische Gesellschaftban a nagy fizikusok - Planck, Einstein, Nernst - előadásait látogatni. A következő tanévben ismét itthon folytatta tanulmányait. 1922-ben kitűnő minősítéssel megszerezte a gépészmérnöki oklevelet. 1922. augusztus 1-jével munkát vállalt a Ganz és Társa - Danubius Gép-, Vaggon és Hajógyár Rt.-nél. Tevékenységét a Tanulmányi Osztály keretén belül kezdte, amely a fejlesztő, kísérletező részleget jelentette...

Kruspér István

Kruspér István

Kruspér István, a modern magyar mérésügy egyik megteremtője, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a nemzetközi méteregyezmény megkötésében is, Miskolcon született 1818. január 25-én. Középiskolai tanulmányai befejezése után először Késmárkon jogot tanult, majd a bécsi Politechnisches Institut hallgatója lett, és ott szerzett mérnöki oklevelet. 1847-ig Stampfer professzor asszisztense volt. 1847 októberében Bécsben optikai és finommechanikai műhelyt nyitott, és szemüvegek, valamint látszerészeti eszközök árusításába fogott...

Mechwart András

Mechwart András

A magyar ipartörténet egyik legkiemelkedőbb kép-viselője a bajorországi Schweinfurtban született. Augsburgban szerzett mérnöki diplomát. 1859-ben Ganz Ábrahám Magyarországra hívta, az ő halála után huszonöt éven át vezérigazgatóként irányította a Ganz gyárat. Kiváló műszaki és közgazdasági szakember volt, hatalmas fejlesztési és korszerűsítési tevékeny-ségének eredményeként világvállalattá fejlesztette az üzemet. A századfordulóra a hatvan fős gyár 6000 embert foglalkoztató nagyüzemmé vált. Számos találmány megalkotásában társfeltalálóként működött közre, két legjelentősebb önálló szabadalma a hengerszék és a forgóeke. A malom legfontosabb részét jelentő hengerszéken a porcelán hengereket kéregöntésű acélhengerekre cserélte, amelyek a gabonát sokkal finomabbra és tökéletesebbre őrölték. A sorozatban gyártott hengerszékeket az egész világra exportálták, így azok döntően megalapozták a magyar malomipar hírnevét. Forgóekéje is kiváló konstrukció volt, de nagy terjedelme és tetemes ára gátolta elterjedését... Mechwart András egész munkássága - feltalálói és gyárfejlesztői tevékenysége - műszaki kultúránk meghatározó része...

Neumann János

Neumann János

Neumann János a XX. század legnagyobb hatású matematikusa volt. A matematika majd minden ágában új eredményeket ért el, és új matematikai diszciplinákat hozott létre. A világ számára mégis a matematikán kívüli tevékenysége révén vált ismerté. Neve a Manhattan-projekttel és a modern elektronikus számítógéppel is összekapcsolódott. A Financial Times 1999. december 24-i számában a XX. század emberének deklarálta. Néhány napja ünnepeltük születésének 100. évfordulóját, és ez alkalom tudományos örökségének áttekintésére. Neumann János 1903. december 28-án született egy bankár család legidősebb fiaként Budapesten. A tágabb értelemben vett család a mai Bajcsy-Zsilinszky út, akkor Váci körút, 62. szám alatti épület öt különálló lakását lakta. Neumann János kiváló képességei már gyerekkorában megnyilvánultak. Egy több helyen is olvasható történet szerint, Jancsi hat éves korában nyolc jegyû számokat osztott fejben, és nagyszerû memóriával rendelkezett...

Richter Gedeon

Richter Gedeon

Richter Gedeon 1872. szeptember 23-án született a Heves megyei Ecséden. Ő volt a modern hazai gyógyszeripar megteremtője. Századunk elején az elsők között ismerte fel hazánkban, hogy a gyógyszertári gyógyszerkészítés ideje lejárt, és csak a nagyüzemi gyógyszergyártásnak van jövője. Középiskolai tanulmányait Gyöngyösön végezte, gyógyszerész oklevelét 1895-ben a budapesti Tudományegyetemen szerezte meg kitűnő minősítéssel. 1897-ben külföldre utazott és több nagy, főként német, olasz, angol és francia gyógyszertárban, gyógyszervegyészeti laboratóriumban és gyógyszergyárban tanulmányozta a nagyipari gyógyszergyártás módszereit. E tanulmányútja során figyelt fel az akkoriban kibontakozó hormonkutatásra és az új organo- és kemoterápiás gyógyszerekre. Hazatérve, 1901-ben, atyai örökségből megvásárolta Budapesten az Üllői út és a Márton utca sarkán a - ma is meglévő - Sashoz címzett patikát. Ott gyógyszervegyészeti laboratóriumot rendezett be, s állati szervekből ún. organoterápiás gyógyszereket állított elő. Ez nemzetközi viszonylatban is úttörő tevékenység volt, mert akkoriban a külföldi gyárak még kizárólag növényi kivonatokból állították elő készítményeiket. Richter első organoterápiás készítményét, a vérnyomást növelő mellékvesekéreg-hormon kivonatát, a Tonogen suprarenalét még ma is használják a gyógyászatban...

Rubik Ernő

Rubik Ernő

Rubik Ernő 1944. július 13.-án Budapesten született. Édesapja repülőgép mérnök, aki egy vitorlázógép-gyártó céget alapított, anyja költő volt. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1967.-ben építészmérnöki diplomát szerzett. 1971.-ben végzett az Iparművészeti Főiskolán, ahol szobrászatot, majd építészetet tanult. 1968.-1975. között építész-tervezőként dolgozott.1970. és 1988. között pedig az Iparművészeti Főiskola tanársegédje, majd adjunktusa, végül docense lett. A '...És játék' című lap főszerkesztőjeként dolgozott 1982/1983-ban. 1983.-tól a Rubik Stúdió vezetője. 1982.-1988. között három alapítványt hozott létre. 1987.-ben lett címzetes egyetemi tanár, 1990.-tol ő a Magyar Mérnök Akadémia elnöke, ahol 1996. óta tiszteletbeli elnöke. 1983.-ban Állami Díjjal, 1995.-ben életművéért Gábor Dénes-díjjal tüntették ki. Nevéhez több logikai játék megalkotása is fűződik: Rubik-kocka (1975.), Kígyó (1977.), Bűvös négyzetek (1985.). Jelenleg szoftver- és építészeti témákkal, valamint számítógépes játékok készítésével foglalkozik.

Hirdetés
Szent-Györgyi Albert

Szent-Györgyi Albert

1893 szeptember 16-án született Budapesten. 1917-ben orvosi oklevelet szerez a Budapesti Tudományegyetemen.Ezután sebesüléséig katonaorvosként tevékenykedett at I. világháborúban. 1917-ben egy szándékos karlövést vétve önmagán, visszahívják a frontról. Ez követően orvosi diplomát szerez a budapesti egyetemen, majd tanulmányait a biokémia területén folytatja Németországban és Hollandiában. Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben folytatott tanulmányokat a biológia, az éllettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, majd a fizikai-kémia terén...

Teller Ede

Teller Ede

1908 január 15-én született Budapesten. 1928-július 14-én Münchenben balesetett szenvedett, leugrott egy mozgó villamosról és az levágta jobb lábfejét. 1929-1931 között a lipcsei egyetemen dolgozott. 1930-ban, 22 évesen a hidrogénmolekula-ion gerjesztett állapotainak számításaiból írt disszertációjával doktorált. 1931-ben a Göttingai egyetemen kapott kutatói állást. 1933-ban a zsidóüldözés miatt elvesztette munkahelyét. 1934-ben Dániába, Koppenhágába távozik, ahol csatlakozik a Institute for Theoretical Physic-hez, az atom titkának megfejtésén tevékenykedő Niels Bohr vezette kutatócsapathoz. 1934-1935-ben a londoni egyetemeken volt kutató és előadó. 1934-még ugyanebben az évben feleségül veszi Harkányi Augusztát. 1934-Londonba költözött, ahol Rockefeller-ösztöndíjat nyert. 1935-G. Gamow meghívására az Amerikai Egyesült Államokba utazik, ahol a George Washington Egyetemen tanít előadóként 1941-ig. 1936-Gamow-val közösen dolgozzák ki az atommag béta-bomlásának az impulzusmomentumra vontakozó szabályát (BET) 1938-ban a csillagok energiatermelését Gamow és Teller közösen a magfúzióval, vagyis a termonukleáris reakcióval magyarázzák. 1939-ben közösen szerveznek konferenciát és az erre meghívottként oda érkező Niels Bohrtól hallanak O. Hahn Németországban elért eredményéről, a maghasadásról...

Tuti menü