Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Társadalomtudomány képes leírás - Tudomány.tlap.hu
részletek »

Társadalomtudomány - Tudomány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tudomany.tlap.hu » Társadalomtudomány
Keresés
Találatok száma - 7 db
Közgazdaságtudomány

Közgazdaságtudomány

közgazdaságtudományok: a társadalomtudományoknak az a csoportja, amely a gazd. élet jelenségeit, a gazd. kategóriákat, a gazdasági törvényeket és azok összefüggéseit vizsgálja. A közgazdaságtan elméleti alaptudománya a pol. gazdaságtan. A közgazdaságtan rendszerébe tartoznak a népgazd. egyes ágainak törvényszerűségeivel foglalkozó ágazati gazdaságtanok (az ipargazdaságtan, az agrárgazdaságtan, a közlekedés gazdaságtana és a kereskedelem gazdaságtana), továbbá a funkcionális gazdaságtanok (a népgazd. tervezés, a számvitel, a pénzügytan, a vállalati tervezés stb.) és ide soroljuk a gazdaságtörténetet, a gazdaságföldrajzot s a közgazdasági elméletek történetét is.

Magyar Társadalomtudományok digitális Archívuma

Magyar Társadalomtudományok digitális Archívuma

A Magyar Társadalomtudományok digitális Archívumának weblapja. Az oldalról többszáz társadalomtudománnyal foglalkozó könyvet tölthetünk le PDF formátumban. 'Ha valaki a cél felé haladtomban utamat állja, kikerülöm mindannyiszor, valameddig a kerülő úton ismét célom felé haladhatok; de félretolom, ha oly keskeny az út, hogy nem lehet kikerülnöm. Vissza nem fordulok. Ne üzenjünk misem harcot senkinek, csak szabad utat kérjünk az emberi gondolkodásnak vámtalan országútján. Ne törjünk be senkinek kertjeibe, de emeljük föl bátran az úton keresztbe tett sorompókat.'

Szociológia

Szociológia

szociológia (a lat. socius, 'társ' és a gör. logosz, 'tan' szóból): a társadalomtudományok legfiatalabb ága, melynek tárgya a társadalom szerkezete, funkcionális összefüggései és fejlődése, ill. életének törvényszerűségei. - 1. Kialakulása. Előfutárai és korai képviselői részben természet-, részben vallástud-nyal foglalkoztak. August Comte Fro-ban, Herbert Spencer Angliában a fizika és a biológia eredményeire támaszkodtak, No-ban Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wilhelm Dilthey és Karl Marx vallásos, bár istentelenné vált gondolkodásból kiindulva dolgozták ki a ~ alapjait. Az USA-ban a pragmatizmus képviselői (Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey) a keresk-ben igyekeztek ellenőrizni e gondolkodás hatékonyságát. Immanuel Kant, Dilthey és Heinrich Rickert nyomán Georg Simmel és Max Weber megalkották a ~elmélet ismeretelméleti alapjait, mely a termtud. irányultságú pozitivista kezdettől elkülönülve mint megértő ~ vált önálló irányzattá.

Tudomány magazin hírek
Kutatók szerint még nem értük el az emberi élettartam határát
Kutatók szerint még nem értük el az... Demográfusok szerint még nem értük el az emberi élettartam határát, sőt olasz és amerikai tudósok kimutatták, hogy 105 év fölött az elhalálozás kockázata minden évben ugyanakkora. A szakemberek régóta keresik a választ arra, hogy mekkora lehet az ember maximális élettartama. Benjamin Gompertz brit statisztikus már a 19. század elején arra a következtetésre jutott,...
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több mint 40 ezer évvel ezelőtt váltak el egymástól
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több... A Homo sapiens vándorlásait és elterjedését térképezte fel egy új kínai...
A globális felmelegedés miatt jelentősen nő az árvizek kockázata Közép- és Nyugat-Európában
A globális felmelegedés miatt... Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális...
Társadalomtudomány (Sulinet)

Társadalomtudomány (Sulinet)

A Sulinet portál társadalomtudományokkal foglalkozó rovata. Főbb témakörök: történelem (adattárak, egyetemes történelem, életrajzok), pszichológia, társadalomismeret, filozófia és etika. Továbbá írások is olvashatóak az oldalon a témában.

Társadalomtudomány fogalma

Társadalomtudomány fogalma

társadalomtudományok: mindazok a tudományok, melyeknek tárgya a személy és a társadalom kapcsolata, ill. az emberi együttélés különböző vonatkozásai. Tágabb értelemben gazdaság-, történet-, jogtudomány, néprajz, népesedéstudomány; szoros értelemben a szociológia, társadalomfilozófia, szociálpszichológia. - A modern ~ kezdetei a szociális kérdés megoldásának kereséséhez kapcsolódnak főleg ném. nyelvter-en. Az újonnan létrejövő ~ ui. az egyensúlyt vesztett társad. összefüggések leírásával és elméleti értelmezésével küszködtek, s a társad. egyensúly és stabilitás visszanyerésére vonatkozó elképzeléseknek és koncepcióknak, a reform- és forr. törekvések is keretet adtak...

Társadalomtudományok (MEK)

Társadalomtudományok (MEK)

Társadalomtudomány rovat a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján: számtalan írás és cikk a témáról kategorizálva. Az oldal főbb témakörei: filozófia, erkölcs, történelem, helytörténet, néprajz, antropológia, könyvtártan, információtudomány, irodalomtörténet, irodalomtudomány, nyelvtudomány, kommunikáció, pedagógia, nevelés, szociológia, társadalomkutatás, közgazdaságtan, gazdaság, politika, államigazgatás, jogtudomány, bűnözés, hadtudomány, katonapolitika...

Társadalomtudományok listája

Társadalomtudományok listája

A társadalomtudományok az emberrel, mint társadalmi lénnyel foglalkoznak, valmint magát az ember által létrehozott társadalmat, és e kettő viszonyát tanulmányozzák. Alaptudományok: - Szociológia - Politikatudomány - Jogtudomány - Közgazdaságtan - Pszichológia - Filozófia - Néprajz - Kulturális antropológia - Történettudomány - Művészettörténet - Irodalomtudomány - Nyelvészet Alkalmazott társadalomtudományok: - Pedagógia - Régészet - Muzeológia - Könyvtártudomány - Levéltártudomány - Genealógia - Numizmatika

Tuti menü