Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Tudományegyetemek képes leírás - Tudomány.tlap.hu
részletek »

Tudományegyetemek - Tudomány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tudomany.tlap.hu » Tudományegyetemek
Keresés
Találatok száma - 6 db
Babes-Bolyai Tudományegyetem

Babes-Bolyai Tudományegyetem

A BBTE, amely felsőoktatási közintézmény, küldetéseként fogalmazza meg egyes speciális kulturális összetevők helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi közösségben való terjesztését és támogatását. Jelen kontextusban ezek az összetevők a következőek: - cselekvő, a szisztematikus és újító megismerésre alapozott kultúra (tudományos és technológiai kompetencia, szervezési kompetencia és állampolgári kompetencia); - a folyamatos és innovatív tanulás kultúrája; - multikulturalitás, interkulturális és felekezetközi párbeszéd, a személyes és lelki fejlődés kultúrája; - a tevékeny és résztvevő attitűd kultúrája; - a személyés morális fejlődés kultúrája; - a kulturális sokszínűség integrálásának és a globalizációhoz való felzárkózásnak a kultúrája.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan működő, s egyben legnagyobb egyeteme. A magyar felsőoktatás egyidős Európa hasonló régiójának egyetemi intézményeivel. A magyar fővárosban az első egyetemet 1395-ben Zsigmond király alapította, de ez az egyetem két évtizedes működés után megszűnt. Az 1480-as években I. Mátyás király tervezte a Budai Várban egy univerzitas megalakítását, de tervei megvalósítására nem maradt ideje. Pest és Buda 1541-ben a török birodalom része lett és a magyar állami intézmények az ország északnyugati részébe, vagy keleten Erdélybe menekültek. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek Nagyszombat városában (ma Trnava Szlovákiában), akkori székhelyén alapította meg az egyetemet és vezetését a jezsuita rendre bízta. A jellegzetesen jezsuita egyetem bölcsészeti és teológiai karból állott, jogosult volt a tudományos fokozatok adományozására és már igen korán, 1667-ben jogi karral egészült ki. A 18. században az egyetem egyre inkább állami irányítás alá került és 1769-ben megalakult negyedik, azaz orvosi fakultása és ezzel teljes szerkezetű klasszikus egyetemmé vált...

Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Erdélyi Magyar Tudományegyetem

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatási hálózat legújabb, önálló intézménye, amely tudatosan felvállalja, és magáénak tekinti az európai kultúra ápolását, értékeinek közvetítését, az erdélyi magyar egyetemi oktatás évszázados hagyományait, az alapvető tudományos és erkölcsi értékeket.

Tudomány magazin hírek
Kutatók szerint még nem értük el az emberi élettartam határát
Kutatók szerint még nem értük el az... Demográfusok szerint még nem értük el az emberi élettartam határát, sőt olasz és amerikai tudósok kimutatták, hogy 105 év fölött az elhalálozás kockázata minden évben ugyanakkora. A szakemberek régóta keresik a választ arra, hogy mekkora lehet az ember maximális élettartama. Benjamin Gompertz brit statisztikus már a 19. század elején arra a következtetésre jutott,...
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több mint 40 ezer évvel ezelőtt váltak el egymástól
Az európaiak és az ázsiaiak ősei több... A Homo sapiens vándorlásait és elterjedését térképezte fel egy új kínai...
A globális felmelegedés miatt jelentősen nő az árvizek kockázata Közép- és Nyugat-Európában
A globális felmelegedés miatt... Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális...
Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen

Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen

A Debreceni Egyetem az ország más integrált felsőoktatási intézményeihez hasonlóan, addig önállóan működő intézmények (újra)egyesítésével és jogutódlásával 2000. január 1-ével jött létre. Történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek később kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem, az 1912. évi XXXVI. Törvénycikk alapján. Ezzel a négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. Az agrár felsőoktatás Debrecenben az 1868-ban létesült Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetben kezdődött. Mintegy 21000 nappali és 33000 összes hallgatójával, több mint 1500 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, de 15 karával és 21 doktori iskolájával (mindkét szám az országban a legnagyobb) kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 26 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja...

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Az egyetemet Nagy Lajos király alapította 1367-ben. Ez a tradíciónk persze inkább csak virtuális, hiszen a történelem viharai miatt az egyetem hosszú ideig nem működött. A XVIII. század végétől folyik Pécsen újra felsőoktatás, de igazi egyetemi képzés a pozsonyi egyetem 1923-as Pécsre helyezésével indul újra. A két háború között a pécsi egyetem nemzetközi hírű professzorokkal büszkélkedhetett - Kerényi Károly, Thienemann Tivadar, Halasy Nagy József és mások. A Pécsi Tudományegyetem a Tanárképző Főiskola integrálásával 1982-től lett Janus Pannonius Tudományegyetem. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola, majd 2000-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola bekapcsolódásával alakult ki a mai tízkarú egyetem, amely a mezőgazdasági képzésen kívül majd minden felsőoktatási területet magába foglal. Jelenleg a pécsi egyetem a legnagyobb hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény. A Pécsi Tudományegyetem nemcsak Pécs városa, hanem a Dél-Dunántúl regionális egyeteme is. A legnagyobb munkáltató a városban, meghatározó szerepe van a régió minden szellemi területén, művészetekben, tudományban, gyógyításban egyaránt...

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, amely hivatásának tekinti az alap-, és mesterképzés, tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatást, a gyógyítást, az alap- és alkalmazott kutatást és kutatás-fejlesztést, valamint a képző- és zeneművészetet. A Szegedi Tudományegyetem hagyományainak megfelelően, az oktatásban biztosítja a magas szintű elméleti megalapozottság és a külső partneri kapcsolatokon is alapuló gyakorlat egységét. Feladatának tekinti a tudomány haladásával, az információs technológiák fejlődésével és a társadalmi igények szem előtt tartásával a képzés tartalmának folyamatos fejlesztését, mind a több szintű, mind a többnyelvű oktatás területén. A Szegedi Tudományegyetem célja, hogy az általa kiadott diplomák megfeleljenek a munkaerő-piaci követelményeknek, végzett diákjaikért a hazai és külföldi munkaadók egyaránt versengjenek. A Szegedi Tudományegyetem által kiadott magas presztízsű diplomákhoz olyan oktatási feltételeket teremt, melyek egyben elősegítik a hallgatók tudományos fejlődését. A Szegedi Tudományegyetem fontos szerepet vállal a hallgatók életének szervezésében olyan lehetőségek biztosításával, amelyek elősegítik a hallgatók értelmiségivé válását, a hallgatók közti esélyegyenlőség fenntartását...

Tuti menü